Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 851/2017Usnesení NS ze dne 28.06.2017

HeslaOdklad vykonatelnosti
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:22.CDO.851.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243 písm. a) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 851/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu Mgr. Davidem Havlíkem ve věci žalobce I. K., proti žalovaným 1) V. K. a 2) T. K., oběma zastoupeným Mgr. Richardem Frommerem, advokátem se sídlem v Olomouci, Ostružnická 6, o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 20 C 185/2011, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 23. 6. 2016, č. j. 12 Co 111/2016-344, takto:

Vykonatelnost rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 23. 6. 2016, č. j. 12 Co 111/2016-344, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Olomouci ze dne 3. 12. 2015, č. j. 20 C 185/2011-318, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaného žalovanými.

Odůvodnění:

Okresní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 3. 12. 2015, č. j. 20 C 185/2011-318, zrušil spoluvlastnictví účastníků řízení k pozemku parc. č. 102, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova, a k pozemku parc. č. 101, ostatní plocha, vše zapsáno na LV č. 703 pro k. ú. D. u O., obec D., u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc (výrok I.) a nařídil prodej těchto nemovitostí (výrok II.) s tím, že žalobci bude vyplacena ½ výtěžku z prodeje a žalovaným rovněž ½ tohoto výtěžku (výrok III.). Dále rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok IV., V. a VI.).

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci jako soud odvolací k odvolání žalovaných rozsudkem ze dne 23. 6. 2016, č. j. 12 Co 111/2016-344, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I., II., III. a IV. (výrok I.) a změnil jej v nákladových výrocích V. a VI. (výrok II.). Dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok III.).

Rozsudek odvolacího soudu napadli žalovaní dovoláním ze dne 21. 9. 2016, kterým zároveň podali návrh na odklad vykonatelnosti. Uvádí, že případným výkonem rozhodnutí by jim hrozila závažná újma, neboť by přišli o možnost bydlení v předmětných nemovitostech, což by bylo spojeno se značnými negativními následky vzhledem k jejich zdravotnímu stavu a věku.

Žalobce se k dovolání a návrhu na odklad vykonatelnosti nevyjádřil.

Podle § 243 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (dále jen „o. s. ř.“), před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

Vzhledem k tomu, že by neprodleným výkonem (exekucí) napadeného rozhodnutí odvolacího soudu hrozila žalovaným závažná újma, a to s ohledem na skutečnost, že předmětné nemovitosti slouží k jejich bydlení, Nejvyšší soud (aniž by tím předjímal rozhodnutí o dovolání) rozhodl, že se vykonatelnost rozhodnutí odvolacího soudu odkládá až do právní moci rozhodnutí o podaném dovolání [§ 243 písm. a) o. s. ř.].

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. června 2017

Mgr. David Havlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru