Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 848/2017Usnesení NS ze dne 23.05.2017

HeslaOprava rozhodnutí
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:22.CDO.848.2017.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 2016/17 ze dne 19.09.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Jaromír Jirsa


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 848/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobkyně P. Ch., zastoupené Janem Kozákem, advokátem se sídlem v Olomouci, Riegrova 376/12, proti žalovanému statutárnímu městu Olomouc, se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 583, IČO: 00299308, zastoupenému JUDr. Petrem Ritterem, advokátem se sídlem v Olomouci, Riegrova 376/12, o zaplacení 885 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 21 C 386/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 20. října 2016, č. j. 69 Co 241/2016-429, takto:

Výrok II. usnesení Nevyššího soudu ze dne 12. dubna 2017, č. j. 22 Cdo 848/2017-448, se opravuje tak, že namísto slova „rozsudku“ má být správně uvedeno „usnesení“.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že ve výroku II. usnesení Nevyššího soudu ze dne 12. dubna 2017, č. j. 22 Cdo 848/2017-448, došlo ke zjevné nesprávnosti spočívající v zaměnění slova „usnesení“ slovem „rozsudek“, vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srovnej čl. II. bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), toto opravné usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. května 2017

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru