Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 846/2001Usnesení NS ze dne 30.05.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:22.CDO.846.2001.1

přidejte vlastní popisek

22 Cdo 846/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobců: A) JUDr. A. Š. a B) Ing. O. Š. proti žalovanému C. o. p., zastoupenému advokátem, o vydání věcí, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 4 C 290/92, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. června 1996, č. j. 14 Co 789/94-72, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně jako soud odvolací k odvolání žalovaného rozsudkem ze dne 11. června 1996, č.j. 14 Co 789/94-72, změnil rozsudek Okresního soudu v Hodoníně ze dne 21. října 1994, č.j. 4 C 290/92-50, tak, že zamítl žalobu, aby žalovanému bylo uloženo vydat žalobcům nemovitosti zapsané na LV č. 3786 v kat. úz. N., a to dům č. 2164 se stavební plochou 193/1, a žalobcům aby bylo uloženo vrátit žalovanému kupní cenu ve výši 158 132,- Kč. Dále rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalobci prostřednictvím svého advokáta včas dovolání, které dne 27. května 1997 vzal JUDr. J. H. zpět. Dalším podáním ze dne 29. května 1997 toto zpětvzetí odvolal.

Nejvyšší soud věc projednal a rozhodl o ni podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 202/1997 Sb., účinném v době rozhodnutí odvolacího soudu (dále jen „OSŘ„).

Zpětvzetí podání, jímž bylo vzato dovolání zpět, není přípustné. Občanský soud řád totiž případy, kdy lze vzít provedený úkon zpět, výslovně upravuje (např. v §§ 96, 207 odst. 2 OSŘ). Podobnou možnost však zákon v daném případě nepřipouští; vzal-li účastník procesní úkon tam, kde zákon takové zpětvzetí připouští, zpět, nelze toto zpětvzetí vzít dalším úkonem zpět a navrátit tak řízení do původního stavu (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. srpna 1995, publikované v Právních rozhledech č. 11, ročník 1995, str. 456).

Nejvyšší soud proto v důsledku zpětvzetí dovolání advokátem, který zastupoval žalobce na základě generální plné moci ze dne 17. března 1992, a to v době, kdy zastoupení žalobců JUDr. J. H. trvalo (k vypovězení plné moci JUDr. J. H. došlo 16. 7. 1997), dovolací řízení podle § 243b odst. 4 OSŘ zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. května 2001

JUDr. František Balák, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru