Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 813/2001Usnesení NS ze dne 30.05.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:22.CDO.813.2001.1

přidejte vlastní popisek

22 Cdo 813/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce J. N., zastoupeného opatrovníkem J. N., proti žalovanému J. N., o obnovení přístupu do místnosti a vydání klíčů, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 5 C 247/97, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. června 2000, č. j. 26 Co 495/99-81, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou (dále jen „soud prvního stupně„) rozsudkem ze dne 27. července 1999, č.j. 5 C 247/97-48, zamítl žalobu, aby žalovanému bylo uloženo obnovit žalobci přístup do místnosti č. I. v prvním poschodí domu č. p. 1024 v K. n. O. a vydat mu klíče od dveří vedoucích z chodby do předsíně a dále od dveří z předsíně do místnosti č. I., v obou případech v prvním poschodí domu. Dále rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 22. června 2000, č.j. 26 Co 495/99-81, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Protože nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl výzvou (usnesením) soudu prvního stupně ze dne 23. srpna 2000 a opakovaně usnesením ze dne 15. března 2001 mimo jiné upozorněn na podmínku povinného zastoupení advokátem s tím, že nedostatek uvedené podmínky dovolacího řízení brání pokračování v dovolacím řízení. Žalobce ve stanovené lhůtě patnácti dnů od doručení druhé výzvy (to je od 17. 3. 2001) ani později nedoložil, že by si pro dovolací řízení zvolil advokáta.

Nejvyšší soud jako soud dovolací podle bodu 17. hlavy první části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb. věc projednal a rozhodl o ni podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen „OSŘ„).

Podle § 241 odst. 1 OSŘ musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo komerčním právníkem (nyní pouze advokátem), jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná.

Povinné zastoupení dovolatele je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí.

Podle § 104 odst. 2 OSŘ, jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V dané věci žalobce přes výzvu soudu prvního stupně uvedený nedostatek neodstranil. Proto Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c a § 104 odst. 2 OSŘ zastavil.

Protože žalobce nebyl v dovolacím řízení úspěšný a žalovanému v tomto řízení žádné náklady nevznikly, bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. května 2001

JUDr. František Balák, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru