Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 552/2019Usnesení NS ze dne 29.06.2020

HeslaOprava rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:22.CDO.552.2019.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.

§ 243b o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 552/2019-353

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu Mgr. Davidem Havlíkem ve věci žalobce Vojenské lesy a statky ČR, s. p., IČO 00000205, se sídlem v Praze 6, Dejvicích, Pod Juliskou 1621/5, zastoupeného JUDr. Radoslavem Žváčkem, advokátem se sídlem v Prostějově, Vítězslava Nováka 763/20, proti žalovaným: 1) M. K., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Miroslavem Burgetem, advokátem se sídlem v Prostějově, Aloise Krále 2640/10, 2) A. V., narozené XY, bytem XY, 3) S. K., narozenému XY, bytem XY, 5) R. S., narozené XY, bytem XY, 6) T. K., narozenému XY, bytem XY, 7) P. K., narozené XY, bytem XY, 8) D. D., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Miroslavem Burgetem, advokátem se sídlem v Prostějově, Aloise Krále 2640/10, 9) J. D., narozenému XY, bytem XY a 11) E. K., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Petrou Komárovou, advokátkou se sídlem v Prostějově, Šlikova 874/20, o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 6 C 199/2014, o dovolání žalované 11) proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. 12. 2017, č. j. 16 Co 161/2016-273, takto:

Záhlaví usnesení Nevyššího soudu ze dne 26. 6. 2019, č. j. 22 Cdo 552/2019-338, se opravuje tak, že správné označení:

- bydliště žalovaného 6) zní „ve XY“;

- žalovaného 9) zní „J. D.“;

- bydliště žalované 11) zní „v XY“.

Odůvodnění:

V záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2019, č. j. 22 Cdo 552/2019-338, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v chybném uvedení bydliště žalovaného 6) – namísto „ve XY“ bylo nesprávně uvedeno „ve XY“ – a žalované 11) – namísto „v XY“ bylo chybně uvedeno „v Y“. Současně došlo k chybnému uvedení jména J. D., žalovaného 9), namísto správného „J. D.“.

Dovolací soud proto podle § 164 a 243b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, tuto zjevnou nesprávnost opravil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 6. 2020

Mgr. David Havlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru