Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 5270/2007Usnesení NS ze dne 22.04.2008

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2008:22.CDO.5270.2007.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 5270/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce P. C., proti žalované Ing. J. H., zastoupené advokátem, o vydání věci, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 22 C 33/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. října 2006, č. j. Nco 205/2006-195, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze (dále jen „Vrchní soud“) usnesením ze dne 20. října 2006, č. j. Nco 205/2006-195, rozhodl, že soudce Městského soudu v Praze JUDr. P. H. není vyloučen z projednávání a rozhodování o odvolání žalobce proti usnesení Obvodního soudu v Praze 1 ze dne 30. června 2006, č. j. 22 C 33/2005-154, v řízení vedeném pod sp. zn. 20 Co 394/2006 u Městského soudu v Praze.

Rozhodnutí Vrchního soudu žalobce napadl podáním označeným jako dovolání, v němž mimo jiné namítá, že Vrchní soud „nepřezkoumal a nevyjádřil se ke vzneseným námitkám vůči JUDr. H.“.

Žalovaná se k dovolání nevyjádřila.

Podle § 16 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“) o tom, zda je soudce vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě.

Podle § 103 odst. 1 OSŘ soud kdykoli za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení). Je-li dán takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud podle § 104 odst. 1 OSŘ řízení zastaví.

Podle § 236 odst. 1 OSŘ dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Pojem „nadřízený soud“ použitý v ustanovení § 16 odst. 1 OSŘ vychází z organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů, nikoli ze vztahů instančních a s pojmem „odvolací soud“ jej zaměňovat nelze. Pokud tedy Vrchní soud rozhodoval jako soud nadřízený Městskému soudu v Praze o námitce podjatosti proti soudci tohoto soudu, který měl rozhodovat o odvolání žalobce, nerozhodoval tak jako soud druhého stupně, tedy soud odvolací.

Rozhodnutí Vrchního soudu o námitce podjatosti soudce Městského soudu není rozhodnutím soudu odvolacího a proti jiným rozhodnutím než rozhodnutím soudu odvolacího zákon funkční příslušnost k projednání dovolání Nejvyššímu soudu jako soudu dovolacímu nestanoví. Není-li dána funkční příslušnost Nejvyššího soudu k projednání takového dovolání, jde o neodstranitelný nedostatek podmínky řízení. Řízení o takovém podání Nejvyšší soud zastaví (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. července 2001, sp. zn. 25 Cdo 1051/2001, publikované pod C 623 v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu vydávaného nakladatelstvím C. H. Beck). Tak je tomu i v projednávané věci.

S ohledem na shora uvedené dovolací soud podle § 243c odst. 1 za použití § 104 odst. 1 OSŘ dovolací řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. dubna 2008

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru