Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 525/2017Usnesení NS ze dne 26.07.2017

HeslaOprava rozhodnutí
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:22.CDO.525.2017.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 525/2017-1519

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Davidem Havlíkem ve věci žalobce J. Š., zastoupeného Mgr. Janem Hoškem, advokátem se sádlem ve Strakonicích, Sokolovská 980, proti žalované L. Š., zastoupené JUDr. Borisem Vacou, advokátem se sídlem v Praze 1, Dlouhá 16, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 3 C 378/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2016, č. j. 27 Co 286/2016-1376, takto:

Výrok II. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 7. 2017, č. j. 22 Cdo 525/2017-1508, se opravuje tak, že namísto výroku ,,Žalobce je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 59 677 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jejího zástupce JUDr. Borise Vacy.“, výrok o náhradě nákladů řízení správně zní ,,Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů odvolacího řízení 59 667 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jejího zástupce JUDr. Borise Vacy.“

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že ve výroku II. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 7. 2017, č. j. 22 Cdo 525/2017-1508, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v chybném označení strany, která je povinna nahradit náklady řízení, vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu toto opravné usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. října 2017

Mgr. David Havlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru