Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 5232/2014Usnesení NS ze dne 10.01.2017

HeslaOprava rozhodnutí
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:22.CDO.5232.2014.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 5232/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobců: a) R. H., b) T. H. a c) MUDr. S. K., všech zastoupených JUDr. Vlastou Bártovou, advokátkou se sídlem v Havlíčkově Brodě, Smetanovo náměstí 3290, proti žalovaným: 1) J. K. a 2) A. K. a zastoupeným JUDr. Lubomírem Málkem, advokátem se sídlem v Havlíčkově Brodě, Horní 6, o zdržení se neoprávněného zásahu do vlastnického práva žalobců, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 6 C 16/2012, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. června 2014, č. j. 24 Co 100/2014-204, takto:

I. Záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. září 2016, č. j. 22 Cdo 5232/2014-248, se opravuje tak, že namísto adresy žalobkyně c) „v Praze 1, Masarykovo nábřeží 1648/36“ má být správně uvedeno „v Praze 6, Šmolíkova 900/56“ a namísto sousloví „Krajského soudu v Praze“ má být správně uvedeno „Krajského soudu v Hradci Králové“.

II. Výrok rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. září 2016, č. j. 22 Cdo 5232/2014-248, se opravuje tak, že namísto sousloví „Krajského soudu v Praze“ má být správně uvedeno „Krajského soudu v Hradci Králové“.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že v záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2016, č. j. 22 Cdo 5232/2014-248, došlo ke zjevné nesprávnosti spočívající v chybném uvedení adresy pobytu žalobkyně c), tedy k označení „v Praze 1, Masarykovo nábřeží 1648/36“ namísto správného označení „v Praze 6, Šmolíkova 900/56“, a že v záhlaví a výroku rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2016, č. j. 22 Cdo 5232/2014-248, došlo ke zjevné nesprávnosti spočívající v chybném označení odvolacího soudu, který ve věci rozhodoval, tedy k označení „Krajského soudu v Praze“ namísto správného označení „Krajského soudu v Hradci Králové“, vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srovnej čl. II. bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), toto opravné usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. ledna 2017

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru