Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 5169/2008Usnesení NS ze dne 22.01.2009

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2009:22.CDO.5169.2008.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 5169/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D. a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce B. d. U A., zastoupeného advokátem, proti žalované Ing. I. S., zastoupené advokátem, o určení věcného břemene a vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 15 C 246/99, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. dubna 2008, č. j. 17 Co 53/2008-133, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 1 („soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 10. října 2007, č. j. 15 C 246/99-117, výrokem pod bodem I. určil, že právo věcného břemene v tomto bodě podrobně specifikované ve prospěch žalované nevázne, výrokem pod bodem II. uložil žalované povinnost „vyklidit byt – půdní vestavbu nacházející se v posledním nadzemním podlaží (podkroví) domu č. p. 115 v P. 1, S. M.

u S. š. č. or. 2, sestávající ze čtyř pokojů, kuchyně, jídelního koutu, předsíně, dvou koupelen s WC, dvěma komorami a terasou a vyklizený jej převést žalobci do

15 dnů od právní moci tohoto rozsudku“ a výrokem pod bodem III. uložil žalované uhradit žalobci náklady řízení. Městský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalované rozsudkem ze dne 15. dubna 2008, č. j. 17 Co 53/2008-133, rozhodl, že „rozsudek soudu I. stupně se ve výroku I. o určení, že na domě č. p. 115 na stavební parcele č. 944 k. ú. S. M. na LV č. 642, původně 576 u Katastrálního úřadu P. – M., nevázne věcné břemeno ve prospěch žalované, potvrzuje“, a že „rozsudek soudu I. stupně se ve výroku II. o vyklizení bytu žalovanou a ve výroku III. o náhradě nákladů řízení mezi účastníky zrušuje a věc se tomuto soudu vrací v tomto rozsahu k dalšímu řízení“.

Žalovaná podala proti rozsudku odvolacího soudu 18. 7. 2008 prostřednictvím soudu prvního stupně dovolání, které podáním z 15. 12 2008 vzala v plném rozsahu zpět. Proto Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věta druhá občanského soudního řádu zastavil.

Podle § 151 odst. 1 občanského soudního řádu, věta před středníkem,

o povinnosti k náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodne soud bez návrhu v rozhodnutí, jímž se řízení u něho končí; o náhradě nákladů dovolacího řízení proto rozhodne soud prvního stupně.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. ledna 2009

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru