Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 511/2019Usnesení NS ze dne 21.05.2019

HeslaOprava rozhodnutí
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2019:22.CDO.511.2019.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 511/2019-659

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobce P. K., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Ivou Říhovou, advokátkou se sídlem v Brně, Zahradnická 223/6, proti žalované H. V. narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Soňou Bernardovou, advokátkou se sídlem v Brně, Koliště 55, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 53 C 91/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 10. 2018, č. j. 15 Co 55/2018-601, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2019, č. j. 22 Cdo 511/2019-645, se opravuje tak, že namísto výroku ,,Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 16. 10. 2017, č. j. 15 Co 55/2017-601, se ruší a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení“, výrok správně zní: „Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 16. 10. 2018, č. j. 15 Co 55/2017-601, se ruší a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.“

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že ve výroku usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2019, č. j. 22 Cdo 511/2019-645, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v chybném označení data rozsudku Krajského soudu v Brně, vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu toto opravné usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 5. 2019

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru