Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 5052/2014Usnesení NS ze dne 22.01.2015

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:22.CDO.5052.2014.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014

§ 238 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 5052/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobce M. P., P., proti žalované H. P., P., o určení neplatnosti dohody o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 8 C 216/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. srpna 2014, č. j. 28 Co 303/2014-132, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.)

Obvodní soud pro Prahu 4 („soud prvního stupně“) usnesením ze dne 23. května 2014, č. j. 8 C 216/2011-124, odmítl odvolání žalobce (nesprávně uvedeno žalovaného) proti usnesení vydanému Obvodním soudem pro Prahu 4 dne 14. února 2014, pod č. j. 8 C 216/2011-115, s odůvodněním, že odvolání bylo podáno opožděně.

Městský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalobce usnesením ze dne 25. srpna 2014, č. j. 28 Co 303/2014-132, usnesení soudu prvního stupně potvrdil ve znění, že se odmítá odvolání žalobce.

Proti rozsudku odvolacího soudu podává žalobce dovolání.

Nejvyšší soud dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. srpna 2014, č. j. 28 Co 303/2014-132, podle § 243c odst. 1 věty první občanského soudního řádu („o. s. ř.“) odmítl, neboť není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost [§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř.].

Pouze pro ujasnění věci Nejvyšší soud konstatuje, že pravomocná rozhodnutí nalézacích soudů již nelze změnit ani zrušit, pokud již uplynuly lhůty pro podání řádných či mimořádných opravných prostředků (odvolání či dovolání), nebo případně za splnění podmínek § 228 a násl. občanského soudního řádu pokud uplynuly lhůty k podání žaloby na obnovu řízení nebo pro zmatečnost.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. ledna 2015

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru