Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 5042/2009Usnesení NS ze dne 07.01.2010

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2010:22.CDO.5042.2009.1

přidejte vlastní popisek

22 Cdo 5042/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc, a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce B. d. 40, zastoupeného advokátkou, proti žalovanému MUDr. V. B., zastoupenému advokátem, o nahrazení projevu vůle, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 11 C 26/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. července 2009, č. j. 21 Co 358/2009-180, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále „o. s. ř.“) v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně vyloží důvody, pro které je dovolání opožděné, nepřípustné, zjevně bezdůvodné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo pro které muselo být dovolací řízení zastaveno.

Dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne

30. července 2009, č. j. 21 Co 358/2009-180, kterým byl zrušen rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 10. února 2009, č. j. 11 C 26/2008-162, a věc byla postoupena Krajskému soudu v Hradci Králové jako soudu věcně příslušnému, není přípustné. V tomto ohledu lze odkázat na judikaturu dovolacího soudu, podle níž „proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnutí soudu prvního stupně zrušeno a věc byla postoupena věcně a místně příslušnému soudu prvního stupně, není dovolání přípustné.“ (k tomu srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. listopadu 2006, sp. zn. 30 Cdo 1921/2006, publikované v Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu, C. H. Beck pod č. C 4685).

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud dovolání žalobce jako nepřípustné odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. ledna 2010

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru