Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 502/2002Usnesení NS ze dne 19.08.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:22.CDO.502.2002.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 502/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce města K. V., zastoupeného advokátem, proti žalovaným: 1/ J. L., a 2/ J. L., zastoupeným advokátkou, o vyklizení nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 8 C 209/2000, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 3. září 2001, čj. 15 Co 363/2001-49, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaní jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalobci na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 3.875,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám JUDr. R. Š.

Odůvodnění:

Usnesení, kterým bylo odmítnuto dovolání, protože nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu (dále “OSŘ“), nemusí být odůvodněno (§ 243c odst. 2 OSŘ).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z neúspěšnosti žalovaných v tomto řízení a z toho, že úspěšnému žalobci náklady řízení vznikly (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, a § 142 odst. 1 OSŘ). Ty představují odměnu za jeden úkon právní služby - vyjádření k dovolání podle § 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/1996 Sb. - advokátní tarif, která činí podle § 10 odst. 3 a § 7 písm. d) vyhlášky č. 484/2000 Sb. částku 3.800,- Kč a dále paušální náhradu hotových výdajů 75,- Kč podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu, celkem 3.875,- Kč.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li žalovaní dobrovolně co jim ukládá toto usnesení, může žalobce podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně dne 19. srpna 2002

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru