Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 4422/2017Usnesení NS ze dne 29.11.2017

HeslaPodmínky řízení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:22.CDO.4422.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 4422/2017-145

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobce J. M., proti žalovaným 1) P. D., 2) V. G. a 3) J. G., žalovaným 2) a 3) zastoupeným JUDr. Vítem Pošvářem, advokátem se sídlem v Jindřichově Hradci, Masarykovo náměstí 1, o vydání věci, eventuálně o zaplacení, o vydání bezdůvodného obohacení a o náhradu nemajetkové újmy, vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 5 C 3/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 3. 2016, č. j. 8 Co 306/2016-41, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.)

Krajský soud v Českých Budějovicích k odvolání žalobce usnesením ze dne 3. 3. 2016, č. j. 8 Co 306/2016-41, potvrdil usnesení Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 19. 1. 2016, č. j. 5 C 3/2015-23, kterým soud prvního stupně zamítl žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro řízení.

Proti rozhodnutí krajského soudu podal žalobce (dále také „dovolatel“) dovolání, ve kterém požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 31. 3. 2017, č. j. 5 C 3/2015-75, řízení o žádosti žalobce na ustanovení zástupce pro dovolací řízení zastavil. Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 27. 6. 2017, č. j. 22 Co 934/2017-128, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.

Usnesením ze dne 10. 8. 2017, č. j. 5 C 3/2015-141, soud prvního stupně vyzval dovolatele, aby si pro podání dovolání zvolil zástupce podle § 241 o. s. ř. a jeho prostřednictvím aby podal řádné dovolání, přičemž ho poučil o tom, že v případě nesplnění podmínky povinného zastoupení dovolací soud řízení zastaví. Ke splnění této povinnosti stanovil dovolateli lhůtu 15 dnů od doručení usnesení; usnesení bylo dovolateli doručeno dne 19. 8. 2017.

Dovolatel nesplnil podmínku řízení podle § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), když v zákonné dvouměsíční lhůtě již znovu nepodal dovolání prostřednictvím ustanoveného zástupce. K původnímu dovolání přitom nelze přihlížet (§ 241a odst. 5 a § 241 odst. 1 o. s. ř.).

Dovolacímu soudu proto nezbylo, než dovolací řízení zastavit (§ 241b odst. 2 o. s. ř. a § 104 odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení dovolací soud nerozhodoval, neboť řízení vedené u soudu prvního stupně pod sp. zn. 5 C 3/2015 není dosud skončeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. listopadu 2017

JUDr. Jiří Spáčil, CSc. předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru