Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 3698/2019Usnesení NS ze dne 26.11.2019

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:22.CDO.3698.2019.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.

§ 241 odst. 4 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 3698/2019-619

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce J. Z., narozeného XY, bytem XY, proti žalované D. N., narozené XY, bytem XY, o návrhu na obnovu řízení ve věci vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 7 C 197/2007, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 28. 11 2018, č. j. 59 Co 329/2018-593, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Uherském Hradišti (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 7. 6. 2018, č. j. 7 C 197/2007-562, zamítl žalobu na obnovu řízení podanou D. N.

Krajský soud v Brně - pobočka ve Zlíně, jako soud odvolací k odvolání žalované usnesením ze dne 28. 11. 2018, č. j. 59 Co 329/2018-593, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dne 18. 1. 2019 dovolání, které doplnila podáním ze dne 26. 2. 2019. Dovolání i jeho doplnění podala nezastoupena advokátem. Zástupce pro dovolací řízení si nezvolila ani poté, co k tomu byla vyzvána soudem prvního stupně usnesením ze dne 2. 5. 2019, č. j. 7 C 197/2007-605.

Podle § 241 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „o. s. ř.“), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí,

je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem.

Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

I přes výzvu soudu dovolatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení pro dovolací řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř., ani neprokázala vlastní právnické vzdělání podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil podle § 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř.

Rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení neobsahuje v souladu s § 243f odst. 3 o. s. ř. odůvodnění.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 11. 2019

Mgr. David Havlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru