Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 369/2005Usnesení NS ze dne 15.03.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:22.CDO.369.2005.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 369/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce J. P., zastoupeného advokátem, proti žalovanému M. H., o odstranění stromu ze zahrady, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 24 C 296/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. září 2004, č. j. 11 Co 670/2004-77, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud Plzeň-město (dále „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 6. dubna 2004, č. j. 24 C 296/2003-54, zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal, aby soud uložil žalovanému povinnost odstranit ze své zahrady, která bezprostředně sousedí se zahradou žalobce, strom a křoviny přerůstající nad žalobcův pozemek a nad míru přiměřenou poměrům jej obtěžují.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce odvolání, které soud prvního stupně usnesením ze dne 4. srpna 2004, č. j. 24 C 296/2003-71, odmítl podle § 208 odst. 1 občanského soudního řádu (dále „OSŘ“) jako opožděné.

K odvolání žalobce proti posledně uvedenému usnesení soudu prvního stupně ve věci rozhodoval jako soud odvolací Krajský soud v Plzni, který usnesením ze dne 30. září 2004, č. j. 11 Co 670/2004-77, usnesení soudu prvního stupně potvrdil podle § 219 OSŘ jako věcně správné.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce, aniž by byl zastoupen advokátem, dovolání, jež bylo soudu prvního stupně doručeno 14. 12. 2004. K poučení soudu z 27. 12. 2004 ohledně povinného zastoupení advokátem v dovolacím řízení ve smyslu § 241 OSŘ pak přípisem z 3. 1. 2005 žalobce požádal soud prvního stupně o ustanovení advokáta. Soudem ustanovený advokát, JUDr. P. K., poté přípisem označeným datem 2. 2. 2005, který byl soudu prvního stupně doručen 3. 2. 2005, sdělil, že „po pečlivém zvážení věci a poučení o důvodech a obsahu dovolání tímto bere klient prostřednictvím svého právního zástupce podané dovolání zpět“.

Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 5 věta druhá OSŘ dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. března 2005

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru