Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 3504/2009Usnesení NS ze dne 04.01.2012

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2012:22.CDO.3504.2009.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.

§ 166 odst. 1 o. s. ř.

§ 166 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 3504/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Zdeňka Pulkrábka, Ph.D. a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce Budoucnost, spotřební družstvo v Ostravě, se sídlem v Ostravě–Moravské Ostravě, Petra Křičky 2863/17a, identifikační číslo osoby 00032352, zastoupeného JUDr. Kateřinou Martínkovou, advokátkou se sídlem v Ostravě–Moravské Ostravě, Sokolská třída 22, proti žalované České republice – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem úřadu v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, identifikační číslo osoby 69797111, s adresou pro doručování Územní pracoviště Ostrava, Ostrava-Radvanice, Lihovarská 1335/9, o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 82 C 373/2006, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. února 2009, č. j. 11 Co 23/2009-92, takto:

I. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2011, č. j. 22 Cdo 3504/2009-116, se opravuje tak, že správně zní:

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. února 2009, č. j. 11 Co 23/2009-92, a rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 22. srpna 2008, č. j. 82 C 373/2006-61, pokud jimi bylo určeno, že žalobce je vlastníkem pozemků „parc. č. 3557/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1241 m2, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Poruba-sever – na LV č. 60000“, „parc. č. 4101 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 875 m2, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Moravská Ostrava – na LV č. 60000“, „parc. č. 4102 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 910 m2, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Moravská Ostrava – na LV č. 60000“, „parc. č. 191/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3482 m2, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Slezská Ostrava – na LV č. 60000“, a „parc. č. 3557/6 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 63 m2, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Poruba-sever – na LV č. 60000“, se ruší a věc se v tomto rozsahu vrací Okresnímu soudu v Ostravě k dalšímu řízení.

II. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2011, č. j. 22 Cdo 3504/2009-116, se doplňuje tímto výrokem:

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. února 2009, č. j. 11 Co 23/2009-92, a rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 22. srpna 2008, č. j. 82 C 373/2006-61, se ruší se ve výrocích o nákladech řízení a věc se vrací v tomto rozsahu Okresnímu soudu v Ostravě k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Žalovaná napadla dovoláním rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. února 2009, č. j. 11 Co 23/2009-92, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Ostravě („soud prvního stupně“) ze dne 22. srpna 2008, č. j. 82 C 373/2006-61, ve výroku I., jímž bylo mimo jiné určeno, že žalobce je vlastníkem pozemků, zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví pro obec O., katastrální území P., vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště O., změněn výrok o nákladech řízení a rozhodnuto o nákladech odvolacího řízení. Dovoláním tak byl napaden kromě části výroku ve věci samé i souvisící výrok o nákladech odvolacího řízení.

Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 12. září 2011, č. j. 22 Cdo 3504/2009- 116, zrušil rozsudek odvolacího soudu v dovoláním napadené části výroku ve věci samé, a v navazující části i výrok rozsudku soudu prvního stupně ve věci samé, týkající se pozemků chybou v psaní byl však opakovaně uveden pozemek namísto pozemku. Nejvyšší soud proto k návrhu žalované podle § 164 občanského soudního řádu chybu opravil tímto opravným usnesením.

Současně podle § 166 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu Nejvyšší soud vydal doplňující usnesení, kterým rozhodl o zrušení výroků rozsudků soudu obou stupňů o nákladech řízení a o vrácení věci soudu prvního stupně i v tomto rozsahu.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. ledna 2012

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru