Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 325/2011Usnesení NS ze dne 13.06.2017

HeslaOprava rozhodnutí
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:22.CDO.325.2011.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 325/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobce J. F., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Sokolem, advokátem se sídlem v Jablonci nad Nisou, Máchova 1336/11, proti žalovaným: 1) J. P. a 2) L. M., zastoupeným Mgr. Janem Hraško, advokátem se sídlem v Liberci, Revoluční 123, o určení vlastnictví k pozemku, vedené u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 10 C 64/2007, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 8. října 2009, č. j. 29 Co 779/2008-241, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 10. 2012, č. j. 22 Cdo 325/2011- 290, se opravuje tak, že namísto zástupce žalobce JUDr. Jindřicha Budila, advokáta, se sídlem ve Voticích, Pražská 146, má být správně uveden „zástupce žalobce Mgr. Martin Hušek, advokát, se sídlem v Tanvaldě, Krkonošská 90“.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že v záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 25. 10. 2012, č. j. 22 Cdo 32/2012-290, došlo ke zjevné nesprávnosti spočívající v chybném uvedení osoby zástupce žalobce, tedy JUDr. Jindřicha Budila, advokáta se sídlem ve Voticích, Pražská 146, namísto tehdejšího zástupce Mgr. Martina Huška, advokáta se sídlem Tanvaldě, Krkonošská 90, vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srovnej čl. II. bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), toto opravné usnesení.

Podle sdělení České advokátní komory byl advokát JUDr. Martin Hušek vyškrtnut ze seznamu advokátů ke dni 7. 2. 2015 z důvodu úmrtí a jeho nástupcem byl Komorou určen advokát JUDr. Jaroslav Sokol. Proto je také uveden nyní v záhlaví tohoto opravného usnesení jako zástupce.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. června 2017

JUD. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru