Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 3121/2020Usnesení NS ze dne 27.10.2020

HeslaOdklad právní moci
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:22.CDO.3121.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243 písm. b) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 3121/2020-303

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Davida Havlíka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobkyně J. S., narozené XY, bytem v XY, zastoupené JUDr. Miloslavou Wipplingerovou, Ph.D., LL.A., advokátkou se sídlem Plzni, Pražská 37/45, proti žalovaným: 1) M. K., narozenému XY, bytem v XY, 2) V. K., narozenému XY, bytem ve XY, a 3) S. V., narozenému XY, bytem v XY, všem zastoupeným JUDr. Mgr. Milanem Dočkalem, advokátem se sídlem v Plzni, Plovární 478/1, o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, vedené u Okresního soudu Plzeň - jih pod sp. zn. 11 C 296/2018, o návrhu žalovaných na odklad vykonatelnosti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 7. 2020, č. j. 14 Co 102/2020-266, a o návrhu na odklad vykonatelnosti, takto:

Právní moc rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 7. 2020, č. j. 14 Co 102/2020-266, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném žalovanými v této věci.

Odůvodnění:

Okresní soud Plzeň – jih rozsudkem ze dne 20. 2. 2020, č. j. 11 C 296/2018-227, zrušil spoluvlastnictví žalobkyně a žalovaných k nemovitým věcem v obci a katastrálním území XY, a to k pozemku č. parc. st. XY, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, k pozemku č. parc. st. XY a k pozemku č. parc. XY, zapsaným v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště XY, a nemovitosti přikázal do vlastnictví žalovaného 2) – výrok I. Dále zrušil spoluvlastnictví žalobkyně a žalovaného 1) k rodinnému domu č. p. XY na pozemku č. parc. st. XY, v obci a katastrálním území XY zapsanému v katastru nemovitostí vedeném katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště XY, a nemovitost přikázal do vlastnictví žalovaného 1) – výrok II. Uložil žalovanému 2) aby zaplatil žalobkyni 755 116 Kč a žalovanému 3) 222 936 Kč do 30 dnů od právní moci rozsudku (výrok III) a žalovanému 1) uložil, aby zaplatil žalobkyni 108 436 Kč do 30 dnů od právní moci (výrok IV). Rozhodl o nákladech řízení a o vrácení části zaplacené zálohy na vypracování znaleckého posudku každému z účastníků ve výši 1292,50 Kč (výrok V- VII).

Krajský soud v Plzni jako soud odvolací k odvolání žalobkyně rozsudkem ze dne 28. 7. 2020, č. j. 14 Co 102/2020266, rozsudek soudu prvního stupně změnil ve výrocích I – IV tak, že spoluvlastnictví žalobkyně a žalovaných k pozemkům č. parc. st. XY, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, č. parc. st. XY a č. parc. XY, v katastrálním území XY, se zrušuje a všechny pozemky se přikazují do vlastnictví žalobkyně (výrok I/1), že spoluvlastnictví žalobkyně a žalovaného 1) ke stavbě č. p. XY na pozemku č. parc. st. XY v katastrálním území XY, se ruší a stavba se přikazuje do vlastnictví žalobkyně (výrok I/2), uložil žalobkyni, aby zaplatila na vyrovnání podílu do 30 dnů od právní moci rozsudku žalovanému 1) částku 528 688 Kč, žalovanému 2) částku 334 844 Kč a žalovanému 3) částku 222 936 Kč (výrok I/3). Dále rozhodl o nákladech řízení (výroky II. – IV).

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalovaní dovolání. Navrhli, aby dovolací soud změnil rozsudek odvolacího soudu tak, že se rozsudek soudu prvního stupně potvrzuje. Navrhli rovněž odklad vykonatelnosti rozsudku odvolacího soudu. Uvedli, že výkonem rozhodnutí by jim mohla vzniknout závažná újma. Žalovaný 1) v domě bydli se svojí rodinou a žalovaní by mohli přijít o svůj majetek. Obávají se také případných stavebních a terénních úprav, které by mohly být na pozemcích provedeny. Zachováním pokojného stavu by také žalovaný 1) získal potřebný čas k zajištění jiného bydlení pro případ, že by dovolací soud rozhodl o dovolání jinak, než jak navrhují dovolatelé.

Žalobkyně se vyjádřila k dovolání tak, že navrhla jeho odmítnutí, případně zamítnutí, k návrhu žalovaného na odklad vykonatelnosti rozsudku odvolacího soudu se nevyjádřila.

Podle § 243 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (dále jen „o. s. ř.“), před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

Před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení - § 243 písm. b) o. s. ř.

Podle obsahu dovolání jde dovolatelům o odložení účinků pravomocného rozhodnutí o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví do právní moci rozhodnutí o dovolání; samotný odklad vykonatelnosti by se týkal jen platebních povinností účastníků. Protože pro případ, že by dovolání bylo přípustné a důvodné (a tuto možnost dovolací soud nijak nepředjímá) by dovolatel 1) byl závažně ohrožen ve svých právech, zejména v právu na bydlení, a odklad se nedotkne právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení, odložil dovolací sodu právní moc napadeného rozsudku do pravomocného skončení dovolacího řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 10. 2020

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru