Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 2962/2020Usnesení NS ze dne 28.01.2021

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:22.CDO.2962.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 2962/2020-81

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobkyně: S. A., narozená XY, bytem XY, zastoupená JUDr. Vojtěchem Veverkou, advokátem se sídlem v Kladně, Hajnova 40, proti žalovanému: M. A., narozený XY, bytem XY, zastoupený JUDr. Karlem Poupětem, advokátem se sídlem v Praze 6, Zátopkova 100/2, o vypořádání zaniklého majetkového společenství manželů, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 10 C 296/2019, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. června 2020, č. j. 17 Co 177/2020-60, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 6. 2020, č. j. 17 Co 177/2020-60, podle § 243c odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“) zastavil, neboť dne 10. 12. 2020 vzala žalobkyně své dovolání v celém rozsahu zpět.

V souladu s § 243f odst. 3 větou druhou o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění.

Vzhledem k zaplacenému soudnímu poplatku z dovolání dovolací soud dodává, že ve věcech poplatků za řízení před dovolacím soudem ve vztahu k vrácení soudního poplatku rozhoduje soud, který rozhodl o věci v prvním stupni (§ 3 odst. 2 věta první ve spojení s § 9 odst. 2 a § 10 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 1. 2021

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru