Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 2822/2017Usnesení NS ze dne 11.07.2017

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:22.CDO.2822.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 3174/17
soudce zpravodaj JUDr. Radovan Suchánek


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 2822/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobců: a) A. H. a b) Ing. J. H., proti žalovanému Městskému úřadu Sobotka, se sídlem v Sobotce, Boleslavská 440, o ochranu proti zásahu do pokojného stavu a zrušení rozhodnutí Městského úřadu v Sobotce, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 7 C 166/2013, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. července 2014, č. j. 24 Co 236/2014-52, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud jako soud dovolací věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „o. s. ř.“), neboť řízení v projednávané věci bylo zahájeno přede dnem 1. 1. 2014 (srovnej článek II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.).

Nejvyšší soud zastavil podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. 7. 2014, č. j. 24 Co 236/2014-52, neboť dovolatelé ani přes výzvu soudu (č. l. 117) nesplnili podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), přičemž žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů podle § 30 o. s. ř. nebyla shledána soudy všech stupňů důvodnou.

V souladu s § 243f odst. 3 větou druhou o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. července 2017

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru