Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 278/2004Usnesení NS ze dne 25.02.2004

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2004:22.CDO.278.2004.1
Dotčené předpisy

§ 218 odst. 1 písm. d) předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243b odst. 4 písm. d) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 278/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobců: A) O. H. a B) M. H., zastoupených advokátkou, proti žalovanému J. S., zastoupenému advokátkou, o vydání osobního automobilu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 36 C 277/91, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. října 1998, č. j. 8 Co 1823/98-101, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Ostravě (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením z 20. srpna 1996, č. j. 36 C 277/91-73, řízení zastavil, když žalobci vzali žalobu zpět svým podáním ze 6. 2. 1995, a rozhodl o nákladech řízení.

Proti tomuto usnesení podal žalovaný odvolání. Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací usnesením z 26. října 1998, č. j. 8 Co 1823/98-101, odvolací řízení zastavil, neboť žalovaný vzal dne 11. 9. 1998 své odvolání v plném rozsahu zpět a rozhodl o nákladech řízení. Usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci 2. 12. 1998.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, a to osobně u soudu prvního stupně dne 9. července 1999.

Podle bodu 17. hlavy první části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb., dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 26. 10. 1998, Nejvyšší soud jako soud dovolací projednal dovolání a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen „OSŘ”).

Dovolání je opožděné.

Podle § 240 OSŘ může účastník podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Vzhledem k tomu, že usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci dne 2. prosince 1998, byl posledním dnem lhůty k podání dovolání 2. leden 1999. Protože dovolání bylo podáno až dne 9. července 1999, tedy po uplynutí jednoměsíční zákonné lhůty, bylo jako opožděně podané podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. a) OSŘ odmítnuto.

Žalovaný nebyl v dovolacím řízení úspěšný a žalobcům v tomto řízení žádné náklady nevznikly. Proto bylo o nákladech řízení podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 věta prvá OSŘ rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. února 2004

JUDr. Marie Rezková, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru