Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 2586/2004Usnesení NS ze dne 23.11.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:22.CDO.2586.2004.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 2586/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce M. M. proti žalované M. M., zastoupené advokátem, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 6 C 279/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. listopadu 2003, č. j. 26 Co 261/2003-223, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Trutnově (dále „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 30. dubna 2003, č. j. 6 C 279/2000-194, ve znění opravného usnesení ze dne 10. října 2003, č. j. 6 C 279/2000-211, výrokem pod bodem I. řízení částečně zastavil, výrokem pod bodem II. přikázal „do výlučného vlastnictví: žalobce nemovitosti – pozemková parcela č. 1843/7 a parcela ve zjednodušené evidenci č. 89/10, zapsané na LV 359 pro k. ú. B. a obec B., tj. věci v celkové hodnotě 17.570,- Kč; žalované telefonní sloup tj. věci v celkové hodnotě 10.000,- Kč.“ Výrokem pod bodem III. uložil žalované povinnost zaplatit žalobci 41.557,- Kč, a to do 30 dnů od právní moci rozsudku. Dále rozhodl o nákladech řízení.

Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací rozhodující k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 25. listopadu 2003, č. j. 26 Co 261/2003-223, rozsudek soudu prvního stupně (vyjma odvoláním nenapadaného výroku I.) potvrdil; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce ve lhůtě stanovené v § 240 odst. 1 občanského soudního řádu (dále „OSŘ“) 31. 5. 2004 dovolání, v němž vyjádřil zásadní nesouhlas se závěry odvolacího soudu.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 31. května 2004, č. j. 6 C 279/2000-236, žalobce vyzval, „aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání“. Současně jej poučil o tom, že „nebude-li do 3 týdnů od dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, bude dovolací řízení zastaveno“. Na toto usnesení, které bylo žalobci doručeno 29. 9. 2004, žalobce ve stanovené lhůtě nereagoval.

Podle § 241 odst. 1, 2 OSŘ musí být dovolatel v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo notářem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z podaného dovolání zastoupení advokátem nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel nedostatek povinného zastoupení přes výzvu soudu prvního stupně neodstranil, ačkoliv byl o procesních následcích nesplnění této povinnosti poučen.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vydání rozhodnutí ve věci samé (§ 241 odst. 1 OSŘ) a protože k odstranění tohoto nedostatku do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věta třetí OSŘ zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení byl učiněn v souladu s § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. listopadu 2004

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru