Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 255/2014Usnesení NS ze dne 29.04.2014

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2014:22.CDO.255.2014.1
Dotčené předpisy

§ 240 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 255/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Davida Havlíka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobkyně SVP, spol. s r. o., Služby veřejnosti a podnikům, se sídlem v Praze 9, Jasenná 1217/8, IČO: 48038393, zastoupené JUDr. Jindřichem Zadinou, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská 1662/35, proti žalovaným: 1) Ing. P. Z. a 2) Ing. M. Z., zastoupeným JUDr. Petrem Holubem, advokátem se sídlem v Novém Jičíně, Jugoslávská 1809/23, o určení vlastnictví, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 10 C 30/2011, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. června 2012, č. j. 18 Co 212/2012-65, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Obvodní soud pro Prahu 9 (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 28. února 2012, č. j. 10 C 30/2011-58, přerušil řízení o určení vlastnictví do doby, než bude pravomocně skončeno řízení vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 6 A 320/2011.

Městský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalovaných usnesením ze dne 5. června 2012, č. j. 18 Co 212/2012-65, změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že se řízení nepřerušuje. Usnesení odvolacího soudu bylo právnímu zástupci žalobkyně doručeno prostřednictvím doručujícího orgánu vhozením do schránky (§ 50 odst. 1 o. s. ř.) dne 12. července 2012.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně (její právní zástupce) dne 10. dubna 2013 prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Obvodního soudu pro Prahu 9 dovolání.

Podle § 240 odst. 1 věty první občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Protože žalobkyně podala dovolání až 10. dubna 2013, učinila tak zjevně opožděné, neboť posledním dnem zákonem stanovené dvouměsíční lhůty pro podání dovolání byla středa 12. září 2012.

Nejvyšší soud proto dovolání žalobkyně podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

V souladu s § 243f odst. 2 věta druhá o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. dubna 2014

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru