Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 2466/2003Usnesení NS ze dne 22.01.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:22.CDO.2466.2003.1
Dotčené předpisy

§ 243c předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÁ REPUBLIKA

22 Cdo 2466/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobců: A) D. Z. a B) Ing. J. S., zastoupených advokátkou, proti žalovaným: 1) Ing. J. S., 2) V. S., 3) T. L. a 4) P. L., o určení oprávněnosti občanskoprávních námitek, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. Zn. 31 C 275/2002, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. května 2003, č. j. 38 Co 134/2003-22, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Podle § 243c odst. 2 věta druhá OSŘ nemusí být usnesení, jímž bylo odmítnuto dovolání přípustné podle § 239 OSŘ, odůvodněno, je-li zjevně nedůvodné [§ 243b odst. 1 OSŘ – v dané věci je dovolání přípustné podle § 239 odst. 2 písm. a) OSŘ]. Lze odkázat např. na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. března 2002, sp. zn. 22 Cdo 1902/2001, publikované pod č. C 1093 ve svazku 15 Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, vydávaného nakladatelstvím C. H. Beck.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízen vychází ze skutečnosti, že žalobcům, kteří nebyli v dovolacím řízení úspěšní, jejich náhrada nepřísluší a žalovaným žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení nevznikly (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 OSŘ).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. ledna 2004

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru