Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 2152/2019Usnesení NS ze dne 09.06.2020

HeslaPostoupení věci
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:22.CDO.2152.2019.3
Dotčené předpisy

předpisu č. 6/2002 Sb.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 2152/2019-714

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Davida Havlíka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobkyně M. M., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Janem Nemanským, advokátem se sídlem v Praze 1, Těšnov 1059/1, proti žalovanému D. M., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Jakubem Fröhlichem, advokátem se sídlem v Praze 1, Spálená 84/5, o zaplacení 600 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 8 C 80/2016, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích-pobočky v Táboře ze dne 28. 2. 2019, č. j. 15 Co 402/2018-616, takto:

Věc vedená u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 22 Cdo 2152/2019 se postupuje velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.

Odůvodnění:

Tříčlenný senát č. 22, který měl podle platného rozvrhu práce Nejvyššího soudu dovolání projednat a rozhodnout o něm, při posouzení otázky, zda peněžní prostředky získané půjčkou, kterou uzavřel jeden z manželů bez souhlasu druhého manžela a jejíž rozsah přesáhl míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, jsou ve výlučném vlastnictví tohoto manžela, dospěl k názoru, který je odlišný od názoru vysloveného např. v rozsudcích ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 22 Cdo 428/2017 a ze dne 25. 5. 2006, sp. zn. 22 Cdo 2335/2005.

Z tohoto důvodu rozhodl tříčlenný senát č. 22 podle § 20 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, o postoupení věci k rozhodnutí velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 6. 2020

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru