Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 2115/2020Usnesení NS ze dne 14.08.2020

HeslaOdklad právní moci
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:22.CDO.2115.2020.2
Dotčené předpisy

§ 243 písm. b) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 2115/2020-941

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobce R. S., narozeného XY, bytem v XY, zastoupeného JUDr. Jitkou Pasekovou, advokátkou se sídlem v Příbrami, Zahradnická 74, proti žalované J. S., narozené XY, bytem v XY, zastoupené JUDr. Martou Pauerovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 831/21, o vypořádaní společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 7 C 225/2016, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 6. 2. 2020, č. j. 28 Co 110/2019-864, ve znění doplňujícího usnesení ze dne 31. 3. 2020, č. j. 28 Co 110/2019-877, takto:

Návrh žalované na odklad vykonatelnosti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 6. 2. 2020, č. j. 28 Co 110/2019-864, ve znění doplňujícího usnesení ze dne 31. 3. 2020, 28 Co 110/2019-877, se zamítá.

Odůvodnění:

Žalovaná v rámci svého dovolání navrhuje s odkazem na § 243 písm. a) o. s. ř. odklad vykonatelnosti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 6. 2. 2020, č. j. 28 Co 110/2019-864, ve znění doplňujícího usnesení ze dne 31. 3. 2020, č. j. 28 Co 110/2019-877, neboť by jí neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí spočívající v zaplacení nákladů řízení hrozila závažná újma.

Žalobce k návrhu na odkladu vykonatelnosti uvádí, že náklady řízení nevymáhá a že tvrzení dovolatelky ohledně hrozící závažné újmy považuje za účelové.

Vzhledem k tomu, že žalovaná svůj návrh na odklad vykonatelnosti napadeného rozsudku nijak podrobně neodůvodnila a neuvedla okolnosti, ze kterých by se podávala trvající závažná újma, a pouze uvedla znění § 243 písm. a) o. s. ř., dovolací soud návrh na odklad vykonatelnosti zamítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 8. 2020

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru