Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 2100/2017Usnesení NS ze dne 18.10.2017

HeslaOdklad vykonatelnosti
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:22.CDO.2100.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243 písm. a) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 2100/2017-701

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D. a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobců a) J. K., b). Z. K., c) I. S., d) A. D., e) V. K., f) I. P., g) M. K., h) M. Š., zastoupených JUDr. Romanem Rudolfem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Maxe Malého 186, i) J. V., zastoupeného JUDr. Gabrielou Černou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Klimentská 1207/10, j) R. S., zastoupené JUDr. Romanem Rudolfem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Maxe Malého 186, proti žalované J. Z., zastoupené JUDr. Petrem Břízou, LL.M., Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Jánský vršek 311/6, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 15 C 17/2012, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. 11. 2016, č. j. 26 Co 254/2016-662, takto:

Vykonatelnost usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. 11. 2016, č. j. 26 Co 24/2016-662, a to výroků I. odst. 1), 2) a 3), odst. II a odst. III. se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání žalované.

Odůvodnění:

Okresní soud v Trutnově rozsudkem ze dne 26. 10. 2015, č. j. 15 C 17/2012-376, zrušil podílové spoluvlastnictví účastníků k pozemku - st. p. č. v kat. území a obci J. L., jehož součástí je objekt bydlení č. p. Spoluvlastnictví vypořádal tak, že nemovitou věc rozdělil na bytové jednotky a nebytové jednotky a přikázal konkrétní jednotky včetně podílu na pozemku účastníkům (výroky I. a II.). Žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení a rozhodl o náhradě nákladů státu (výroky III. – V.).

K odvolání žalobců Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací (dále „odvolací soud“) rozsudek soudu prvního stupně v napadených výrocích III. - V. zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Soud prvního stupně unesením ze dne 12. 5. 2016, č. j. 15 C 17/2012-440, rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, a uložil účastníkům, aby nahradili státu náklady řízení.

K odvolání žalobců odvolací soud usnesením ze dne 1. 11. 2016, č. j. 26 Co 254/2016-662, změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že žalované uložil povinnost zaplatit na náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně žalobcům a), b), c), d), e), f), g), h), j), oprávněným společně a nerozdílně částku 222 546,31 Kč, žalobci i) částku 51 153,70 Kč a všem žalobcům oprávněným společně a nerozdílně za zaplacené soudní poplatky částku 14 000 Kč (výrok I., body 1 – 3). Všem žalobcům a žalované uložil povinnost nahradit náklady státu částkami specifikovanými ve výroku I., body 4 – 13. Žalované uložil povinnost zaplatit na náhradě nákladů odvolacího řízení žalobcům a), b), c), d), e), f), g), h), j), oprávněným společně a nerozdílně, částku 5 941 Kč a žalobci i) částku 2 287 Kč (výroky II. a III.).

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání. V dovolání kromě jiného navrhla, aby Nejvyšší soud rozhodl o odkladu vykonatelnosti napadeného rozhodnutí.

Podle § 243 písm. a) občanského soudního řádu před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby dovolateli hrozila závažná újma.

Dovolací soud dospěl k názoru, že návrhu žalované lze vyhovět, a proto odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí; vzhledem k majetkovým poměrům žalované a výši částky lze konstatovat, že by jí nyní výkonem rozhodnutí mohla vzniknout závažná újma. Povolený odklad vykonatelnosti rozhodnutí platí do doby právní moci rozhodnutí, kterým bude dovolací řízení skončeno. Tímto rozhodnutím se nijak nepředjímá výsledek dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. října 2017

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru