Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 2015/2006Usnesení NS ze dne 19.03.2008

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2008:22.CDO.2015.2006.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 2015/2006

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobců a) J. K., a b) D. V., zastoupeným advokátkou proti žalovaným 1) K. Š., a 2) V. Š., zastoupeným advokátem o zřízení věcného břemene, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 13 C 927/2001, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 25. října 2005, č. j. 22 Co 264/2005-284, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Kolíně (dále „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 2. března 2005, č. j. 13 C 927/2001-241, výrokem pod bodem I. připustil změnu žaloby provedenou podáním z 18. 7. 2002, výrokem pod bodem II. zamítl žalobu, kterou se žalobci domáhali „zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu, vedení přípojky plynu, elektrických přívodních kabelů, telefonu a kanalizace ve prospěch vlastníků staveb žalobce č. 1 – stavba bez čp. v K. na pozemku st. p. č. 7220/4, zapsaného na LV č. 1705 v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Kolín a žalobkyně č. 2 – stavby objektu bydlení v K. na pozemku st. p. č. 113/2, ostatního stavebního objektu na pozemku st. p. č. 131/1, ostatního stavebního objektu na pozemku st. p. č. 131/2, ostatního stavebního objektu na pozemku st. p. č. 7220/1, zapsaných na LV č. 5605 v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. K. přes průjezd domem v K.,. a přes pozemek parc. č. 113/1, zapsaných na LV č. 5412 v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. K. podle geometrického plánu. J. R. ze dne 8. 11. 2004, č. j. 514/2004, za jednorázovou náhradu 25.000,- Kč, kterou by žalobci byli povinni žalovaným uhradit,“ a dále rozhodl o nákladech řízení a soudním poplatku.

Krajský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalobců rozsudkem ze dne 25. října 2005, č. j. 22 Co 264/2005-284, rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích pod body II., III. a IV. potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Dovolání, které proti rozhodnutí odvolacího soudu včas podali, vzali žalobci podáním ze dne 12. března 2008 zpět.

Nejvyšší soud České republiky proto podle § 243b odst. 5 věta druhá občanského soudního řádu dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. března 2008

JUDr. Marie Rezková,v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru