Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 2000/2001Usnesení NS ze dne 20.12.2001

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2001:22.CDO.2000.2001.1
Dotčené předpisy

§ 218 odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 2000/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně Z. P., zastoupené advokátem, proti žalovaným: 1) S. D. a 2) M. Z., zastoupeným advokátem, o uzavření kupní smlouvy, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 6 C 1663/2000, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 30. května 2001, č. j. 25 Co 186/2001-41, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud Praha-západ (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 30. listopadu 2000, č. j. 6 C 1663/2000-23, uložil žalovaným, aby do 3 dnů od právní moci rozsudku uzavřeli s žalobkyní ve výroku I. specifikovanou kupní smlouvu, a rozhodl o nákladech řízení.

Krajský soud v Plzni jako soud odvolací rozsudkem ze dne 30. května 2001, č. j. 25 Co 186/2001-41, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobu zamítl. Dále rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání sepsané 25. 10. 2001. Na dovolání je podací razítko soudu prvního stupně s datem 29. 10. 2001.

Žalovaní se k dovolání nevyjádřili.

Podle bodu 17. hlavy první části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb., dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno po řízení provedeném podle dosavadních předpisů, Nejvyšší soud jako soud dovolací projednal dovolání a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen „OSŘ”).

Dovolání je opožděné.

Podle § 240 odst. 1 věty prvé OSŘ může účastník podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

V daném případě nabyl rozsudek odvolacího soudu právní moci 5. 9. 2001. Lhůta k podání dovolání tedy uplynula dne 5. října 2001. Dovolání však bylo sepsáno 25. 10. 2001. Nejdříve tento den mohlo být také podáno. To znamená, že dovolání bylo podáno opožděně.

Dovolání žalobkyně bylo proto jako nepřípustné odmítnuto [§ 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. a) OSŘ].

Žalobkyně nebyla v dovolacím řízení úspěšná a žalovaným v tomto řízení žádné náklady nevznikly. Proto bylo o nákladech řízení podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 věta prvá OSŘ rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. prosince 2001

JUDr. Marie Rezková,v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru