Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 198/2015Usnesení NS ze dne 24.02.2015

HeslaPřípustnost dovolání
Předběžné opatření
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:22.CDO.198.2015.1
Dotčené předpisy

§ 2381 odst. 1 písm. g) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 198/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Davida Havlíka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobkyně PVA servis s. r. o., v likvidaci, se sídlem v Praze 9 - Letňany, Beranových 667, identifikační číslo osoby 26479664, zastoupené likvidátorem Jiřím Krejčíkem, Praha 4, Hrdličkova 2206/5, proti žalovaným: 1) ABF, a. s., se sídlem v Praze 9 - Prosek, Mimoňská 645, identifikační číslo osoby 63080575, zastoupené Mgr. Davidem Belhou, advokátem se sídlem v Praze 5 - Vinohrady, Janáčkovo nábřeží 1153/13, 2) Terinvest, spol. s r. o., se sídlem v Praze 2 - Vinohrady, Bruselská 266/14, identifikační číslo osoby 48115592, zastoupené Mgr. Jiří Svobodou, advokátem se sídlem v Praze 6, Stavitelská 6, za účasti vedlejší účastnice na straně žalované Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a. s., se sídlem v Praze 9 - Letňanech, Beranových 130, identifikační číslo osoby 00010669, o určení vlastnického práva k nemovitosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod. sp. zn. 52 C 199/2007, o dovolání žalované 1) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. května 2013, č. j. 12 Co 45/2013-634, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků ani vedlejší účastnice nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Obvodní soud pro Prahu 9 (dále „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 21. března 2012, č. j. 52 C 199/2007-490, výroky pod body I. – III. zamítl návrhy žalobkyně na vydání předběžných opatření, uložil žalobkyni, aby zaplatila soudní poplatek (výrok IV.) a rozhodl, že žalobkyni bude vrácena složená jistota 50.000,- Kč (výrok V.).

K odvolání žalobkyně a žalované 1) Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 2. května 2013, č. j. 12 Co 45/2013-634, odvolání žalované 1) odmítl (výrok I.), usnesení soudu prvního stupně ve výroku I. potvrdil (výrok II.), ve výrocích II. a III. usnesení soudu prvního stupně zrušil a řízení o návrzích na vydání předběžných opatření zastavil, ve výroku IV. usnesení soudu prvního stupně změnil, tak, že žalobkyně není povinna zaplatit soudní poplatek z návrhu na vydání předběžného opatření (výrok IV.) a ve výroku V. usnesení soudu prvního stupně potvrdil (výrok V.).

Dovolání, které proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná 1), není přípustné, a proto je dovolací soud odmítl /§ 238 odst. 1 písm. g) a § 243c odst. 1 věta první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013/.

Dovolací soud rozhodl o nákladech dovolacího řízení, neboť řízení bylo již pravomocně skončeno. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 17. prosince 2014, č. j. 52 C 199/2007-786, byl schválen smír uzavřený účastníky (právní moc 18. 12. 2014) a žádnému z účastníků ani vedlejšímu účastníkovi nebyla přiznána náhrada nákladů řízení (právní moc 3. 1. 2015).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2015

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru