Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 1952/2020Usnesení NS ze dne 30.06.2020

HeslaZastavení řízení
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:22.CDO.1952.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 1952/2020-893

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobce E. V., narozeného XY, bytem XY, proti žalovanému JUDr. Michalu Vejlupkovi, správci konkursní podstaty úpadkyně J. V., se sídlem XY, zastoupenému JUDr. Miloslavem Vaňhou, advokátem se sídlem v Praze 10, V Olšinách 2300/75, za účasti vedlejší účastnice J. V., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Ladislavem Malečkem, advokátem se sídlem v Litoměřicích, Nerudova 1419/22, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 17 C 316/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 19. března 2019, č. j. 35 Co 46/2019-819, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Podle § 243f odst. 3 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 části první zákona č. 296/2017 Sb. – dále jen „o. s. ř.“), v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně uvede, proč je dovolání opožděné, nepřípustné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo proč muselo být dovolací řízení zastaveno.

Okresní soud v Děčíně (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 29. 8. 2018, č. j. 17 C 316/2008-786, připustil, aby do řízení o vypořádání společného jmění manželů přistoupila jako vedlejší účastník na straně žalované J. V., narozená XY, bytem XY, zastoupená Mgr. Ladislavem Malečkem, advokátem se sídlem v Litoměřicích, Nerudova 1419/22.

K odvolání žalobce Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci (dále jen „odvolací soud“) usnesením ze dne 19. 3. 2019, č. j. 35 Co 46/2019-819, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dne 15. 5. 2019 dovolání, které však následně dne 9. 6. 2020 vzal v celém rozsahu zpět (podání na č. l. 890).

Nejvyšší soud proto dovolací řízení z důvodu zpětvzetí dovolání podle § 243c odst. 3 o. s. ř. zastavil.

V souladu s § 243f odst. 3 větou druhou o. s. ř. neobsahuje rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodnění.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 6. 2020

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru