Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 1934/2003Usnesení NS ze dne 06.10.2003

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2003:22.CDO.1934.2003.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 1934/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobkyně Ing. M. V., zastoupené advokátem, proti žalovanému Ing. P. P., za účasti vedlejšího účastníka na straně žalovaného A. P., o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 12 C 1085/95, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 25. února 2003, č. j. 23 Co 170/2002-569, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Mladé Boleslavi (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 10. září 2001, č. j. 12 C 1085/95-434, výrokem pod bodem I. přikázal ze zaniklého společného jmění účastníků řízení do výlučného vlastnictví žalovaného nemovitosti zde podrobně specifikované v hodnotě 1.200.000,- Kč a kuchyňskou linku Carmen v hodnotě 3.800,- Kč. Výrokem pod bodem II. žalovanému uložil povinnost zaplatit žalobkyni na vypořádání podílů částku 723.976,90 Kč do 30 dnů od právní moci rozsudku. Výrokem pod bodem III. uložil žalovanému povinnost zaplatit polovinu nedoplatku půjčky z fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši poskytnutého Středočeským krajským národním výborem, odborem školství v Praze 13.398,50 Kč do 30 dnů od právní moci rozsudku. Výrokem pod bodem IV. uložil žalovanému povinnost zaplatit Č. s., a. s., polovinu nedoplatku půjčky ve výši 6.375,- Kč do 30 dnů od právní moci rozsudku. Výrokem pod bodem V. zastavil řízení o návrhu žalovaného na zápis výmazu zde podrobně specifikovaných nemovitostí v katastru nemovitostí vedeného u Katastrálního úřadu v M. Výroky pod body VI., VII., VIII., IX. a X. rozhodl o nákladech řízení.

Krajský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 25. února 2003, č. j. 23 Co 170/2002-569, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že ze zaniklého bezpodílového spoluvlastnictví účastníků přikázal do výlučného vlastnictví žalovaného nemovitosti zde podrobně specifikované a kuchyňskou linku Carmen, a na vypořádání podílů mu uložil povinnost zaplatit žalobkyni 400.000,- Kč do dvou měsíců od právní moci rozsudku. Dále rozhodl o nákladech řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které písemným podáním, doručeným soudu prvního stupně 25. 8. 2003, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 5 věta druhá občanského soudního řádu dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. října 2003

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru