Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 1896/2001Usnesení NS ze dne 28.11.2001

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2001:22.CDO.1896.2001.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 1896/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobců: A) A. H. a B) J. H., zastoupených advokátem, proti žalovanému V. M., zastoupenému advokátem, o vyklizení nemovitosti a ochranu vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 3 C 257/97, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. října 2000, č. j. 19 Co 349/99-143, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Jičíně (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 10. května 1999, č. j. 3 C 257/97-113, zastavil řízení, ve kterém se žalobci domáhali, aby žalovaný byl povinen vyklidit půdu o výměře 70 m2, situovanou napravo od schodů v I. nadzemním podlaží domu čp. 39 v O. a vyklizenou ji předat žalobcům do 15 dnů od právní moci rozsudku (výrok I.), a zamítl žalobu, aby byla žalovanému uložena povinnost vyklidit dvůr přiléhající k domu čp. 39 v O. na st. p. č. 98 v k. ú. O. a vyklizený jej předat žalobcům do 15-ti dnů od právní moci rozsudku a zdržet se veškerého jednání bránícího žalobcům v užívání společných prostor v domě čp. 39 a dvora přilehlého k uvedenému domu (výrok II.). Dále soud prvního stupně rozhodl o nákladech řízení.

Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací shora označeným rozsudkem rozsudek soudu prvního stupně ve výroku II., pokud jím byla zamítnuta žaloba o uložení povinnosti žalovanému zdržet se veškerého jednání bránícího žalobcům v užívání společných prostor a výrok o nákladech řízení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Dále výrok II. rozsudku soudu prvního stupně změnil jen tak, že žalovanému uložil povinnost vyklidit dvůr přiléhající k domu čp. 39 v O. na stavební parcele č. 98 v katastrálním území O. a vyklizený jej předat žalobcům do 15 dnů od právní moci rozsudku a zdržet se veškerého jednání bránícího žalobcům v užívání dvora.

Dovolání, které žalovaný podal proti výroku rozsudku odvolacího soudu, jímž byl změněn rozsudek soudu prvního stupně, vzal zpět podáním z 14. 9. 2001.

Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 4 věta druhá OSŘ dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ. Řízení ve věci sp. zn. 3 C 257/97 bylo již skončeno. Rozsudek soudu prvního stupně ze dne 16. února 2001, č. j. 3 C 257/97-186, kterým bylo rozhodnuto, že „žalovaný je povinen vyklidit půdu o výměře 70 m2, situovanou napravo od schodů v I. nadzemním podlaží domu čp. 39 v O. a vyklizenou ji předat žalobcům do 15 dnů od právní moci rozsudku a zdržet se veškerého jednání bránícího žalobcům v užívání společných prostor v domě čp. 39, t. j. chodby od vstupních dveří ke schodišti o výměře 13,7 m2, schodiště z přízemí do prvního nadzemního podlaží a předsíňky nad schodištěm o výměře 15 m2“ a rozhodnuto o nákladech řízení, nabyl právní moci 20. března 2001, když odvolání proti tomuto rozsudku vzal žalovaný zpět a usnesením odvolacího soudu ze dne 19. června 2001, č. j. 21 C 187/2001-196, bylo odvolací řízení zastaveno a rozhodnuto o nákladech odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. listopadu 2001

JUDr. Marie Rezková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru