Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 1788/2000Usnesení NS ze dne 16.11.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:22.CDO.1788.2000.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 1788/2000

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobkyně správkyně konkursní podstaty majetku A. K., JUDr. H. K., advokátky, proti žalované V., zastoupené advokátkou, o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Okresního soudu Praha – západ pod sp. zn. 7 C 1258/98, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 25. listopadu 1999, čj. 29 Co 308/99-57, ve znění usnesení ze dne 9. února 2000, čj. 29 Co 308/99-72, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaná podala dne 16. června 2000 dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 25. listopadu 1999, čj. 29 Co 308/99-57, ve znění usnesení ze dne 9. února 2000, čj. 29 Co 308/99-72, které prohlášením, označeným datem 24. 9. 2001, písemně podaným 12. 10. 2001 u Okresního soudu Praha - západ, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud v řízení o dovolání postupoval podle procesních předpisů, platných k 31. 12. 2000 (část dvanáctá, hlava I, bod 17 zákona č. 30/2000 Sb.), tedy podle občanského soudního řádu ve znění před novelou, provedenou uvedeným zákonem. V důsledku zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 4 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.

Podle § 146 odst. 1 písm. c), § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 občanského soudního řádu nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. listopadu 2001

JUDr. Jiří Spáčil,CSc.,v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru