Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 1716/2001Usnesení NS ze dne 15.11.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:22.CDO.1716.2001.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 1716/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně M. B., zastoupené advokátem, proti žalovaným: 1) P. f. České republiky a 2) F. B., s. r. o., zastoupené advokátem, o určení vlastnického práva k vodovodnímu řadu a plnění dodávek vody, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 12 C 2143/97, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 6. prosince 2000, č. j. 30 Co 295/2000-225, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v České Lípě rozsudkem ze dne 19. dubna 2000, č. j. 12 C 2143/97-178, zastavil řízení o vydání předběžného opatření, jímž by žalovanému 2) bylo uloženo, že nesmí ohrozit přísun pitné vody do zemědělské usedlosti č. p. 36 v kat. úz. Š., zamítl žalobu, aby soud určil, že vodovodní řad v kat. úz. Š., jenž vede přes zemědělský objekt bývalého Státní statku v Z., a jeho vnitřní rozvod vodovodu, ke kterému je legálně připojena zemědělská usedlost žalobkyně vodovodní přípojkou v délce 8 metrů, je ve vlastnictví České republiky – P. f. České republiky a dále, aby soud žalovanému 2) uložil, že nesmí ohrozit přísun pitné vody žalobkyni a aby byl povinen s ohledem na kapacitu farmy a její technologii oznamovací povinnost podle zákona č. 244/92 Sb. Okresnímu úřadu v Č. Dále rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, jako soud odvolací k odvolání žalobkyně usnesením ze dne 6. prosince 2000, č. j. 30 Co 295/2000-225, zpětvzetí žaloby připustil, rozsudek soudu prvního stupně zrušil a řízení zastavil a dále rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně včas dovolání, které podáním ze dne 19. září 2001 vzala zpět.

Nejvyšší soud jako soud dovolací podle bodu 17. hlavy první části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb. projednal a rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen „OSŘ“). V důsledku zpětvzetí dovolání jako dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací soud řízení podle § 243b odst. 4 věty druhé OSŘ zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení odpovídá ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 15. listopadu 2001

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru