Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 1653/2002Usnesení NS ze dne 01.10.2002

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2002:22.CDO.1653.2002.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 1653/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jany Hráchové, ve věci žalobce M. U., zastoupeného advokátem proti žalovanému J. S., zastoupenému advokátem, o odstranění stavby z pozemku, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 9 C 93/99, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 27. listopadu 2001, čj. 12 Co 408/2001-144, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 1450,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. F. S.

Odůvodnění:

Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“) usnesení, kterým bylo odmítnuto dovolání, protože nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c/ OSŘ, nemusí být odůvodněno.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází ze situace, kdy žalobce nebyl v dovolacím řízení úspěšný a žalovanému vznikl nárok na náhradu účelně vynaložených dovolacích nákladů (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 OSŘ). Tyto náklady představují odměnu za zastupování žalovaného ve výši 1375,-Kč (§ 10 odst. 3, § 8 písm.a /, § 14 odst. 1, § 15 a §18 odst. 1 vyhl. č. 484/2000 Sb. ve znění vyhl. č. 49/2001 Sb.- advokátní tarif), při jediném úkonu právní služby (vyjádření k dovolání) a náhradu hotových výdajů v paušální částce 75,-Kč podle § 13 odst. 3 vyhl. č.177/1996 Sb. O náhradě celkové částky 1450,-Kč bylo rozhodnuto v souladu s § 149 odst. 1 a § 160 OSŘ.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může se oprávněný domáhat svého nároku cestou soudního výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 1. října 2002

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru