Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 158/2004Usnesení NS ze dne 12.02.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:22.CDO.158.2004.1
Dotčené předpisy

§ 43 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 158/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a Víta Jakšiče ve věci nejasného podání žalobců: A) S. A. a B) L. A., vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 56 Nc 1894/2002, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. září 2003, č. j. 19 Co 2006/2003-102, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích jako soud odvolací usnesením ze dne 12. září 2003, č. j. 19 Co 2006/2003-102, potvrdil usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích (dále „soud prvního stupně“) ze dne 16. června 2003, č. j. 56 Nc 1894/2002-95, jímž tento soud odmítl podání žalobců z 20. 11. 2002.

Proti usnesení odvolacího soudu podali žalobci dovolání, z něhož není zřejmé, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí odvolacího soudu napadají, ani čeho se jím domáhají.

Podle § 241a odst. 1 občanského soudního řádu (dále „OSŘ“) v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle § 43 OSŘ předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen (odstavec 2).

Výše citované ustanovení § 241a odst. 1 vymezuje náležitosti dovolání, pro jejichž nedostatek nelze v řízení ve smyslu § 43 odst. 2 OSŘ pokračovat.

Soud prvního stupně v usnesení z 9. 12. 2003, č. j. 56 Nc 1894/2002-107, uvedl, v čem konkrétně dovolání nesplňuje náležitosti dovolání, a současně vyzval dovolatele, aby ve lhůtě dvaceti dnů ode dne doručení tohoto usnesení své dovolání v naznačeném směru doplnili.

Dovolatelé přes poučení soudu prvního stupně o odmítnutí podání, kterým se zahajuje řízení, jestliže toto podání nebude přes výzvu soudu řádně opraveno nebo doplněno, ve stanovené lhůtě dvaceti dnů od doručení usnesení (tj. od 15. 12. 2003) dovolání nedoplnili a tak vady dovolání neodstranili.

Nejvyšší soud jako soud dovolací proto dovolání podle § 43 odst. 2 OSŘ odmítl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. února 2004

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru