Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 1563/2020Usnesení NS ze dne 23.06.2020

HeslaOdklad právní moci
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:22.CDO.1563.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243 písm. b) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 1563/2020-217

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Heleny Novákové ve věci žalobce Společenství vlastníků Polní 13 – 19, Brno, IČO 27675769, se sídlem v Brně – Štýřicích, Polní 337/17, zastoupeného Mgr. Ing. Milanem Sochorem, advokátem se sídlem v Brně, Divadelní 614/6, proti žalovanému statutárnímu městu Brnu, IČO 44992785, se sídlem magistrátu v Brně, Dominikánské náměstí 196/1, zastoupenému JUDr. Janem Streličkou, advokátem se sídlem v Brně, Veselá 163/12, o určení vlastnictví kanalizace, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 108 C 165/2017, ve věci dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. 11. 2019, č. j. 19 Co 174/2019-192, takto:

Právní moc rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. 11. 2019, č. j. 19 Co 174/2019-192, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném žalovaným v této věci.

Odůvodnění:

Městský soud v Brně (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 14. 3. 2019, č. j. 108 C 165/2017-162, ve znění opravného usnesení ze dne 20. 6. 2019, č. j. 108 C 165/2017-182, určil, že žalovaný je vlastníkem tam blíže specifikovaného „kanalizačního betonového potrubí jednotné kanalizace DN 200“. Současně rozhodl o náhradě nákladů řízení účastníků a státu.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Brně (odvolací soud) rozsudkem ze dne 13. 11. 2019, č. j. 19 Co 174/2019-192, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podává žalovaný dovolání, ve kterém zpochybňuje především správnost závěru odvolacího soudu o existenci jeho vlastnického práva k předmětnému kanalizačnímu potrubí.

Podle § 243 písm. b) o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu je listinou osvědčující existenci vlastnického práva žalovaného ke sporné části kanalizačního potrubí. Žalovanému zakládá nejen práva, ale také povinnosti vyplývající z povahy vlastnictví – v souvislosti s projednávanou věcí jde zejména o povinnost věc užívat a pečovat o ni tak, aby jiným subjektům nevznikala škoda.

Z obsahu spisu – jakož i z odůvodnění rozhodnutí nalézacích soudů – přitom vyplývá, že předmětné kanalizační potrubí je ve špatném technickém stavu a lze očekávat, že k zachování jeho funkčnosti (a zabránění vzniku případných škod na majetku jiných subjektů) bude v brzké době nezbytné provedení jeho oprav. S tím je bezpochyby spojena nutnost vynaložení jistých finančních prostředků.

Tyto skutečnosti by se mohly závažným způsobem dotknout poměrů žalovaného. Zároveň platí, že odklad právní moci se nedotkne právních poměrů jiných osob než účastníků řízení.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud (aniž by tím jakkoli předjímal rozhodnutí o dovolání ve věci samé) bez návrhu účastníků rozhodl, že právní moc rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. 11. 2019, č. j. 19 Co 174/2019-192, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném žalovaným [§ 243 písm. b) o. s. ř.].

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 6. 2020

Mgr. David Havlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru