Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 1493/2002Usnesení NS ze dne 28.08.2002

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2002:22.CDO.1493.2002.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 1493/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců Víta Jakšiče a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc. ve věci žalobců: A) R. W. a B) L. W., zastoupených advokátem, proti žalované V. Z., zastoupené advokátem, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 4 C 28/98, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 26. března 2002, č. j. 11 Co 307/2001-197, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobcům na nákladech dovolacího řízení částku 35.200 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Z. N.

Odůvodnění:

Usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb. ve znění novely provedené zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen „OSŘ“), nemusí být odůvodněno (§ 243c odst. 2 OSŘ).

Žalobcům, kteří ve vyjádření k dovolání jeho odmítnutí navrhli a kteří byli v dovolacím řízení úspěšní, náleží náhrada nákladů tohoto řízení (§ 243b odst. 5, § 224 odst. l, § 151 odst. 1 a § 142 odst. l OSŘ). Náklady jsou dány odměnou advokáta za jejich zastoupení ve výši 35.050 Kč (§ 3, § 4 odst. l a 2 písm. a/, § 17 odst. 2 vyhl. č. 484/2000 Sb.) a náhradou paušálních výdajů 2 x 75 Kč (§ 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.), celkem částkou 35.200 Kč.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. srpna 2002

JUDr. Marie Rezková, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru