Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 1427/2019Usnesení NS ze dne 08.01.2020

HeslaOprava rozhodnutí
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:22.CDO.1427.2019.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 1427/2019

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobkyně Štěrkovna, s.r.o., identifikační číslo osoby 46995498, se sídlem v Ostrožské Nové Vsi, Nádražní 946, za účasti vedlejšího účastníka na straně žalobkyně DOBET, spol. s r.o., identifikační číslo osoby 25511602, se sídlem v Ostrožské Nové Vsi, Nádražní 946, obou zastoupených JUDr. Františkem Šáchou, advokátem se sídlem v Kunovicích, V Grni 1636, proti žalovanému Moravskému rybářskému svazu, z.s. pobočný spolek Kunovice, identifikační číslo osoby 00548081, se sídlem v Kunovicích, Na Bělince 1459, zastoupenému Mgr. Petrem Kubicou, advokátem se sídlem v Brně, Kobližná 47/19, o odstranění staveb, vyklizení pozemků a navrácení pozemků do původního stavu, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 15 C 56/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 30. 10. 2018, č. j. 60 Co 211/2018-256, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. září 2019, č. j. 22 Cdo 1427/2019-285, se opravuje tak, že na str. 7 ve čtvrtém odstavci zní takto: „Takže kolaudace se provádí u staveb již dokončených; vznik vodního díla ji tedy nutně předchází. Vodním dílem se tedy stavba ve smyslu veřejného práva (bez ohledu na to, zda jde již o způsobilý předmět vlastnického práva – věc ve smyslu práva občanského

- či nikoliv; viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 7. 2004,

sp. zn. 28 Cdo 288/2004) stane okamžikem, kdy je způsobilá plnit funkce uvedené v § 55 odst. 1 vodního zákona“.

Odůvodnění:

Písemné vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. září 2019, č. j. 22 Cdo 1427/2019-287, trpí zřejmou nesprávnosti v tom smyslu, že na str. 7 ve čtvrtém odstavci zní takto: „Takže kolaudace se provádí u staveb již dokončených; vznik vodního díla ji tedy nutně předchází. Vodním dílem se tedy stavba ve smyslu veřejného práva (bez ohledu na to, zda jde již o způsobilý předmět vlastnického práva – věc ve smyslu práva občanského

- či nikoliv; viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 7. 2004,

sp. zn. 28 Cdo 288/2004) okamžikem, kdy je způsobilá plnit funkce uvedené“.

Nedopatřením v textu chybí konec věty a také závorka za vloženým textem; tuto zjevnou nesprávnost bylo třeba odstranit (§ 164 ve spojení s § 243b o. s. ř.) chybějícím odkazem na § 55 odst. 1 vodního zákona a doplněním závorky.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. 1. 2020

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru