Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 1426/2018Usnesení NS ze dne 13.06.2018

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:22.CDO.1426.2018.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 1426/2018-662

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobkyně M. K. F., zastoupené JUDr. Karlem Koštou, advokátem se sídlem v Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí 22, proti žalované S. F., o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 14 C 221/2007, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 10. března 2016, č. j. 23 Co 554/2015-436, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 12 390,40 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce JUDr. Karla Košty, advokáta se sídlem v Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí 22.

Stručné odůvodnění

(243f odst. 3 občanského soudního řádu)

Nejvyšší soud jako soud dovolací věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „o. s. ř.“), neboť řízení v projednávané věci bylo zahájeno přede dnem 1. 1. 2014 a rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 části první zákona č. 296/2017 Sb.).

Nejvyšší soud zastavil podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 10. 3. 2016, č. j. 23 Co 554/2015-436, neboť žalovaná přes výzvu soudu (č. l. 657 spisu) nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení, když nedoložila plnou moc pro dovolací řízení udělenou svému zástupci a ani nepředložila doklad, kterým by osvědčila své právnické vzdělání, jak předpokládá § 241 o. s. ř., který stanovuje povinnost zastoupení nebo vlastní právnické vzdělání jakožto zvláštní podmínku dovolacího řízení.

V souladu s § 243f odst. 3 větou druhou o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li žalovaná povinnost uloženou tímto rozhodnutím, může se žalobkyně domáhat výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

V Brně dne 13. 6. 2018

Mgr. Michal Králík, Ph.D.předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru