Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 1352/2020Usnesení NS ze dne 28.05.2020

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:22.CDO.1352.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 1352/2020-301

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobkyně V. V., narozené XY, bytem v XY, zastoupené JUDr. Petrem Ritterem, advokátem se sídlem v Olomouci, Riegrova 376/12, proti žalovanému J. H., narozenému XY, bytem v XY, zastoupenému Mgr. Jaroslavem Mackem, advokátem se sídlem v Jeseníku, náměstí Svobody 829/17, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 3 C 139/2015, o dovolání žalobkyně i žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. října 2019, č. j. 75 Co 15/2019-259, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Podle § 243f odst. 3 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 části první zákona č. 296/2017 Sb. – dále jen „o. s. ř.“), v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně uvede, proč je dovolání opožděné, nepřípustné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo proč muselo být dovolací řízení zastaveno.

Okresní soud v Jeseníku (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 1. 8. 2018, č. j. 3 C 139/2015-203, vypořádal společné jmění účastníků tak, jak je uvedeno ve výrocích I–V a rozhodl o nákladech řízení (výroky VI–VIII).

K odvolání žalobkyně i žalovaného Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (dále jen „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 17. 10. 2019, č. j. 75 Co 15/2019-259, rozsudek soudu prvního stupně „ve správném znění“ potvrdil (výrok I a II) a rozhodl o nákladech řízení (výrok III).

Proti rozsudku odvolacího soudu podali oba účastníci dovolání, která však následně vzali v celém rozsahu zpět – žalobkyně podáním ze dne 26. 2. 2020 a žalovaný podáním ze dne 27. 2. 2020. Oba účastníci se rovněž výslovně vyjádřili, že s ohledem na uzavřenou dohodu o narovnání nepožadují náhradu nákladů dovolacího řízení.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení z důvodu zpětvzetí dovolání podle § 243c odst. 3 o. s. ř. zastavil.

V souladu s § 243f odst. 3 větou druhou o. s. ř. neobsahuje rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodnění.

O vrácení soudního poplatku za dovolání rozhodne, v souladu s § 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soud prvního stupně.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 5. 2020

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru