Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 1352/2008Usnesení NS ze dne 24.11.2009

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2009:22.CDO.1352.2008.1

přidejte vlastní popisek

22 Cdo 1352/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce ing. P. B., zastoupeného advokátem, proti žalovaným: 1) MUDr. Z. B., zastoupené advokátem, 2) MUDr. Z. J., zastoupené advokátem, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 7 C 162/2000, o dovolání žalované č. 2 proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 6. června 2007, č. j. 61 Co 486/2006-301, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaná č. 2 je povinna nahradit žalobci náklady dovolacího řízení ve výši 2 550,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám zástupce.

Odůvodnění:

Okresní soud v Šumperku (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 10. dubna 2006, č. j. 7 C 162/2000-266, uložil žalovaným povinnost společně a nerozdílně vydat žalobci klíče specifikované ve výrokové části rozsudku a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Plzni (dále jen „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 6. června 2007, č. j. 61 Co 486/2006-301, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Rozsudek odvolacího soudu napadla žalovaná č. 2 v zákonné lhůtě podaným dovoláním, které podáním ze dne 4. listopadu 2009 vzala v plném rozsahu zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Nejvyšší soud ČR proto dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. Náklady představují odměnu advokáta za zastoupení žalobce v dovolacím řízení v souvislosti s vypracováním vyjádření k dovolání žalované č. 2 a činí podle § 1 odst. 1, § 8, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1 ve spojení s § 15, § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění po novele provedené vyhláškou č. 277/2006 Sb. 2 250,- Kč. Náklady jsou dále tvořeny paušální náhradou hotových výdajů ve výši 300,- Kč podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), ve znění po novele provedené vyhláškou č. 276/2006 Sb. za jeden úkon právní služby spočívající ve vyjádření žalobce k dovolání žalované č. 2 (§ 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/1996 Sb.); náklady tak činí celkem 2 550,- Kč. Dovolací soud proto uložil žalované č. 2, aby nahradila tuto částku žalobci do tří dnů od právní moci usnesení k rukám zástupce žalobce (§ 149 odst. 1, § 160 odst. 1, § 167 odst. 2 o. s. ř.).

O žádosti dovolatelky o vrácení zaplaceného soudního poplatku z dovolání rozhodne soud prvního stupně, neboť ve věcech poplatků za řízení před odvolacím soudem a dovolacím soudem rozhoduje soud, který rozhodl o věci v prvním stupni (§ 3 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li žalovaná povinnost uloženou tímto rozhodnutím, může se žalobce domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 24. listopadu 2009

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru