Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 1344/2001Usnesení NS ze dne 31.01.2002

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2002:22.CDO.1344.2001.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 1344/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce F. D., zastoupeného advokátkou, proti žalovaným: 1) P. k. Ú., státní podnik, a 2) K., zastoupenému advokátem, o neplatnost kupní smlouvy, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 13 C 732/94, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. února 2001, č. j. 11 Co 387/2000-125, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud odvolací rozsudkem ze dne 15. února 2001, č. j. 11 Co 387/2000-125, změnil rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. ledna 2000, č. j. 13 C 732/94-72, tak, že zamítl žalobu, „aby bylo určeno, že je neplatná kupní smlouva uzavřená mezi žalovanými dne 12. 9. 1994 o prodeji domu č. 1898 na stavební parc. č. 1593, t. j. nemovitostí v k. ú. Ú. n. L. zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Ú. n. L.“, a rozhodl o nákladech řízení.

Žalobce podal proti rozsudku odvolacího soudu dovolání, které vzal zpět podáním z 15. 2. 2001.

Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 4 druhá věta OSŘ dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. ledna 2002

JUDr. Marie Rezková,v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru