Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 1334/2012Usnesení NS ze dne 24.04.2013

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:22.CDO.1334.2012.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 1334/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobců: a) M. S., bytem v O.-K. P., V. 750/30, a b) J. S., bytem v O.-P., P. N. 2061/22, obou zastoupených JUDr. Martinem Skybou, advokátem se sídlem v Moravské Ostravě, Preslova 9, proti žalovanému T. R., bytem v O.-P., K. 55/28, adresa pro doručování: O.-K. P., V. 32/32, o stanovení povinnosti z věcného břemene, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 80 C 414/2008, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. října 2011, č. j. 57 Co 348/2011-227, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. října 2011, č. j. 57 Co 348/2011-227, podali žalobci dovolání, které vzali podáním doručeným Nejvyššímu soudu dne 2. dubna 2013 zpět.

Podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. v účinném znění (viz čl. II., bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Protože žalobci vzali dovolání zpět, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. a tím, že žalovanému prokazatelné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. dubna 2013

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru