Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 1270/2001Usnesení NS ze dne 11.09.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:22.CDO.1270.2001.1

přidejte vlastní popisek

22 Cdo 1270/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové, ve věci žalobce L. P., zastoupeného advokátem, proti žalovaným: 1/ S. P., a 2/ M. P., zastoupeným advokátem, o neplatnost smlouvy, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 4 C 296/94, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. září 1998, čj. 19 Co 388/97-111, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 16. ledna 1999 dovolání proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Brně, které prohlášením, učiněným dne 25. června 2001 u Okresního soudu ve Vyškově, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud v řízení o dovolání postupoval podle procesních předpisů, platných k 31. 12. 2000 (část dvanáctá, hlava I, bod 17 zákona č. 30/2000 Sb.), tedy podle občanského soudního řádu ve znění před novelou, provedenou uvedeným zákonem. V důsledku zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 4 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.

Podle § 146 odst. 1 písm. c), § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 občanského soudního řádu řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. září 2001

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru