Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 1129/2020Usnesení NS ze dne 30.07.2020

HeslaOprava rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:22.CDO.1129.2020.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 1129/2020-

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobkyně PRO-MSPORT s. r. o., IČO 27380696, se sídlem v Praze, Ohradní 1159/65, zastoupené JUDr. Jiřím Běleckým, advokátem se sídlem v Rakovníku, Dukelských hrdinů 59/II, proti žalovanému K. F., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Pavlem Havlíkem, advokátem se sídlem v Praze, Klimentská 1652/36, o vyklizení pozemku, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 3 C 7/2016, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 10. 12. 2019, č. j. 23 Co 282/2019-349, takto:

Výrok usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. června 2020, č. j. 22 Cdo 1129/2020-375, se opravuje tak, že namísto „k rukám advokáta Mgr. Pavla Havlíka“ v II. bodě výrokové části usnesení má správně být „k rukám advokáta JUDr. Jiřího Běleckého“.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že ve výroku usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2020, č. j. 22 Cdo 1129/2020-375, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v chybném označení zástupce žalobkyně, vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 části první zákona č. 296/2017 Sb.), toto opravné usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 7. 2020

Mgr. Michal Králík Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru