Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 1125/2017Usnesení NS ze dne 28.03.2017

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:22.CDO.1125.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 1125/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu Mgr. Davidem Havlíkem ve věci žalobce Mgr. L. S., advokáta se sídlem v Novém Jičíně, K nemocnici 18, jako insolvenčního správce dlužníka P. H., zastoupeného Mgr. René Gemmelem, advokátem se sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, Poštovní 39/2, proti žalované PARTR spol. s. r. o., se sídlem ve Slušovicích, Všemina 234, IČO 607 28 515, zastoupené JUDr. Pavlem Dvorským, advokátem se sídlem ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 588, za účasti P. G., vedlejšího účastníka na straně žalované, zastoupeného JUDr. Václavem Hochmannem, advokátem se sídlem ve Zlíně, Rašínova 68/3, o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně, pobočky ve Valašském Meziříčí, pod sp. zn. 17 C 162/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 10. 2016, č. j. 57 Co 672/2015-501, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud zastavil řízení o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2016, č. j. 57 Co 672/2015-501, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř., neboť žalobce vzal dovolání zpět.

V souladu s § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. března 2017

Mgr. David Havlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru