Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 1049/2003Usnesení NS ze dne 26.08.2003

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2003:22.CDO.1049.2003.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÁ REPUBLIKA

22 Cdo 1049/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Víta Jakšiče a JUDr. Františka Baláka ve věci žalobkyně PS J., zastoupené advokátem, proti žalovanému J. – SS ČR, středisko J. v O., zastoupenému advokátem, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 18 C 136/2001, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. prosince 2002, č. j. 8 Co 748/2002-91, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2.575,- Kč k rukám advokáta JUDr. R. M. do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“) nemusí být usnesení, jímž bylo odmítnuto dovolání, protože nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) OSŘ, odůvodněno.

Žalovaný, jehož dovolání bylo odmítnuto, je podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 OSŘ povinen nahradit žalobkyni náklady, které jí v tomto řízení vznikly. Tyto náklady představuje odměna advokáta za písemné vyjádření k dovolání [§ 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/1996 Sb.] stanovená podle § 15, § 14 odst. 1, § 10 odst. 3, § 5 písm. b) a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. částkou 2.500,- Kč a paušální částka náhrady výdajů ve výši 75,- Kč podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. Platební místo a lhůta ke splnění platební povinnosti plynou z § 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 OSŘ.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li žalovaný dobrovolně, co mu ukládá toto vykonatelné usnesení, může žalobkyně podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně dne 26. srpna 2003JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru